Opslagstavlen

Nyt om navne – konstituering

Posted on

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:

Formand: Axel Johnsen
Næstformand: Jette Juhl Konradsen
Kasserer: Merete Jessen
Rochef: Helle Grau Skriver
Husforvalter: Ole Ernst Petersen
Sekretær: Vicky Mau
Materialeforvalter: Aage Petersen
1. suppleant: Yvonne Petrich
2. suppleant: Jesper Tvede Jensen

Den nye konstituering findes desuden på kontaktsiden.

Opslagstavlen

Nyt om navne – bestyrelse og udvalg

Posted on

Til generalforsamlingen 24. februar var godt 30 medlemmer fremmødt.

Bestyrelsen består herefter af følgende medemmer:

  • Axel Johnsen + Ole E. Petersen der blev genvalgt
  • Jette J. Konradsen, Vicky Mau og Merete Jessen blev nyvalgt til bestyrelsen
  • Jesper Jensen og Yvonne Petrich blev valgt som suppleanter

Konstrueringen af bestyrelsen sker snarest.

Som revisorer blev Ole TA og Karsten J. valgt

Til klubbens forskellige udvalg meldte sig følgende:

  • Ro-udvalg: Johnny, Johnni, Michael, Jette + rochef
  • Materiale-udvalg: Jesper, Aage, Klaus og Thomas (Finn ad hoc)
  • Hus-udvalg: Yvonne, Karsten og Ole
  • Fest-udvalg: Ad hoc
  • PR-udvalg: Ad hoc (Axel, Morten og Mona)