Opslagstavlen

Nyt om navne – bestyrelse og udvalg

Til generalforsamlingen 24. februar var godt 30 medlemmer fremmødt.

Bestyrelsen består herefter af følgende medemmer:

  • Axel Johnsen + Ole E. Petersen der blev genvalgt
  • Jette J. Konradsen, Vicky Mau og Merete Jessen blev nyvalgt til bestyrelsen
  • Jesper Jensen og Yvonne Petrich blev valgt som suppleanter

Konstrueringen af bestyrelsen sker snarest.

Som revisorer blev Ole TA og Karsten J. valgt

Til klubbens forskellige udvalg meldte sig følgende:

  • Ro-udvalg: Johnny, Johnni, Michael, Jette + rochef
  • Materiale-udvalg: Jesper, Aage, Klaus og Thomas (Finn ad hoc)
  • Hus-udvalg: Yvonne, Karsten og Ole
  • Fest-udvalg: Ad hoc
  • PR-udvalg: Ad hoc (Axel, Morten og Mona)