Opslagstavlen

Nyt om navne – konstituering

Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:

Formand: Axel Johnsen
Næstformand: Jette Juhl Konradsen
Kasserer: Merete Jessen
Rochef: Helle Grau Skriver
Husforvalter: Ole Ernst Petersen
Sekretær: Vicky Mau
Materialeforvalter: Aage Petersen
1. suppleant: Yvonne Petrich
2. suppleant: Jesper Tvede Jensen

Den nye konstituering findes desuden på kontaktsiden.