Aktiviteter

Sommer.

Rosæsonen i Graasten Roklub følger sommertiden. Om sommeren er der typisk roaften mandag til torsdag fra kl. 18.30 og senest til mørkets frembrud – i starten og slutningen af sæsonen dog fra lidt tidligere.

Udover de faste roaftener kan klubben og de enkelte medlemmer kan selv arrangere ture i weekend eller på helligdage. Klubben har mange aktive seniorer, som ror om morgenen. Det er også muligt at deltage i forskellige arrangementer i andre klubber.

Efter en oplevelsesrig tur på vandet er der rig mulighed for socialt samvær og hygge i klubben.

Såvel inrigger og havkajakroning er for alle aldersgrupper. Men hvor man i inrigger samler minimum 3 roere, kan man i havkajak både motionere alene eller sammen med andre.

I løbet af sæsonen afholdes flere arrangementer som dels har til formål at øge lokalområdets kendskab til klubben og dens aktiviteter, samt tjene lidt til klubkassen.

I sommerhalvåret afholdes desuden enkelte arbejdsdage, hvor klubhuset vedligeholdes m.m. Rengøring af klubben går også på skift mellem medlemmerne efter rengøringsplanen.

Vinter.

Efter vi har indstillet roningen i oktober måned, vil det stadig være muligt at deltage i forskellige aktiviteter i klubben. Svømmefærdighederne kan holdes vedlige med mulighed for at komme i svømmehal.
Der arrangeres også klubaftener med forskellige emner: Billeder fra sommerens ture, nørkleaftener, skovtur, skøjtetur, virksomhedsbesøg eller hvad vi nu finder på.

Om vinteren klargøres både og andet materiel, så det er klar til næste sæson. Dette arbejde involveres medlemmerne også i.