Tidlig historie

Graasten Roklub anno 1922

Graasten Roklub blev stiftet 1922 og havde til huse i en træbygning. Den 10. nov. 1940 nedlagdes grundstenen til det nye klubhus. Under stenen ligger et tilloddet messinghylster indeholdende et dokument med beskrivelse af husets tilblivelseshistorie, en kort beretning om situationen her i landet og verdenen over på daværende tidspunkt. Samt et Dannebrogsflag og eksemplarer af daværende mønter. Den 25. maj 1941 blev det nye klubhus indviet (det nuværende).

Graasten Roklub efter stormen november 1941

Samme år, den 10. – 13. nov. 1941 var der orkanagtig storm og højvande.
Bådebroen blev ødelagt, bolværk bortskyllet og en stor del af jorden på grunden også. Mange medlemmer kom og forsøgte at sikre huset med store sandsække. Vandet stod ca 1 m højt i bådehallen – i det 1/2 år gamle klubhus. Det tog heldigvis ikke skade, men et kæmpe arbejde at få alt i orden igen.

Klubhistorie 1922 – 1947

Hvornår Begivenhed
15/3 1922 Graasten Roklub stiftedes af:

  • Maskinist Mathiesen (tidl. Kolding Roklub)
  • Speditør G. Hansen (tidl. Roklubben “Skjold”)
  • Bankassistent Hans Rambow (tidl. Sønderborg Roklub)
  • Kontorist Hasbjerg (tidl. Kolding Roklub)
  • Kemiker Vibe-Petersen (tidl. Københavns Roklub)
8/5 1922 Klubbens første robåd, en 2-åres inrigger, blev foræret af Assens Roklub
21/5 1922 Første (?) Sønderjyske Kaproning afholdes i Haderslev
Primo 1925 Der optages for første gang damer i roklubben
16/6 1927 Første Sønderjyske Kaproning i Gråsten
Ultimo 1927 8.461 KM roet. Aktive: 8 damer og 20 herrer. Passive: 52
Ultimo 1940 Der er nu 70 aktive medlemmer

Der leveres 15.000 stk. mursten til bygning af nyt klubhus fra De Forende Teglværker, Egernsund til i alt kr. 864,80

10/11 1940 Første mursten til det ny klubhus nedlægges
7/12 1940 Der afholdes rejsegilde for klubhuset
25/5 1941 Indvielse af nyt klubhus til en pris af i alt ca. 18.000.- kr.
Ultimo 1941 20.520 KM. Aktive: 88 Passive: 56
13/11 1941 Det ny klubhus oversvømmes pga. en kraftig storm fra sydøst
Ultimo 1942 29.720 KM roet. Aktive: 106
29/8 1943 Der er roforbud pga. unstagelsestilstanden i Danmark
Ultimo 1944 39.704 KM roet. Aktive: 110
16/5 1946 Fuldstændig roforbud på Flensborg Fjord
Ultimo 1946 15.933 KM. Aktive: 91
23/5 1947 Roforbuddet på Flensborg Fjord ophæves
29/6 1947 Kapronings- og 25 års jubilæumsmiddag: suppe, steg og is til kr. 6,- og et 20 gr. Smørmærke

Adresse

Gråsten Ro- og Kajakklub
Emmas Have 14
6300 Gråsten
formand@grokk.dk