100 år i strålende solskin

Strålende solskin, dåb af nye både, et overdådigt kagebord og sjove anekdoter med standerhejsning ved Gråsten Ro- og Kajakklubs 100-års jubilæum.

Omkring 170 medlemmer, politikere, forhenværende medlemmer, naboklubber og naboer var mødt op, da Gråsten Ro- og Kajakklub i søndags fejrede sit 100-års jubilæum. Der var så mange gæster, at der en overgang var der tvivl, om der var kager nok på det store sønderjyske kaffebord.  

”Når man bliver 100 år, har man normalt mistet de fleste af sine venner. Det gælder ikke denne 100-årige!” påpegede formand Axel Johnsen i sin tale, og gav ordet til Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, der både holdt tale og døbte tre nye både, der kommer på vandet allerede i denne uge.

Conny Sørensen fra Dansk forening for Rosport deltog i festlighederne, hvor også årets nationale ro-sæson blev skudt i gang med standerhejsning.

100 år med frivillige kræfter
”Husk det når I overvejer, om I skal snuppe en enkelt periode i bestyrelsen, jo, der skal bruges lidt tid, men I får dette flerdobbelt retur i form af fællesskab, glæden ved at bidrage og taknemlighed”, fortsatte han, inden de tre nye både fik deres navne med vand fra Sildekulen.

Nye både og nye medlemmer
De to nye inrigger-både, sponsoreret af Nordea Fondens Her bor vi-pulje, fik nye navne. Traditionen tro, døbes klubbens både med navne, der har relation til det ro-farvand som klubben ror i til daglig.

Inriggerne er nu navngivet Grønland og Island efter to nedlagte teglværker i Egernsund. De to teglværker blev grundlagt i midten af 1700-tallet og blev først lukket i 2002.

Den nye havkajak fik navnet Linak1, og er den ene afsyv nye kajakker, som klubben har investeret i.

Adresse

Gråsten Ro- og Kajakklub
Emmas Have 14
6300 Gråsten
formand@grokk.dk