Om klubben

Gråsten Ro- og Kajakklub er en kombineret klub for kajakker og inriggere. Klubben ligger på havnen i Gråsten med adgang til Nybøl Nor og Flensborg Fjord i to retninger: mod Broagerland og Sønderborg i østlig retning og mod Okseøerne og Flensborg i vestlig retning.

Nogle medlemmer ror året rundt, men de fleste ture finder sted i sommerhalvåret. I løbet af ugen tilbyder klubben faste ro-aftener med skiftende indhold, og i weekender og helligdage arrangerer medlemmerne selv åbne ture, som alle kan være med til. Klubben har mange aktive seniorer, som ror om morgenen.

Roning i inrigger og kajak er for alle voksne aldersgrupper.

Gråsten Ro- og Kajakklub deltager aktivt i Gråstens byliv, f.eks. ved at drive en bod til torvedagene og arrangere byens store Skt. Hans-bål ved vandet.

Om vinteren tilbyder vi svømning i Humlehøjhallen og roning i romaskiner – foruden en række sociale arrangementer.

Adresse

Gråsten Ro- og Kajakklub
Emmas Have 14
6300 Gråsten
formand@grokk.dk